SİSTEM ENTEGRASYONU

Sistem entegrasyonu, birden fazla sistemin bir araya getirilmesi sureti ile tek bir sistem olarak çalışmalarının sağlanmasına verilen isimdir. Sistem entegratörleri, bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi ya da programlama gibi çeşitli teknikleri kullanma sureti ile ayrık sistemleri bir araya getirmektedirler.

Yatay Entegrasyon ya da diğer bir deyişle ESB yani Enterprise Service Bus özel bir alt sistemin diğer sistemler ile olan iletişimini sağlama amacı ile yapılan bir emtegrasyon türüdür. Enterprise Service Bus bir arayüzü diğer bir arayüze çevirme yeteneğine sahip bir entegrasyon çeşitidir. Bu sayede de daha esnek ve de az maliyet ile entegrasyon yapılması mümkün olur. Bu şekilde entegrasyonu yapılmış olan sistemlerde alt sistemleri yenilemek ya da tamamı ile değiştirmek mümkün olacaktır. Bu gibi durumlarda ise yeni kullanılacak olan benzer işlevselliği sağlayan alt sistemler ile Enterprise Service Bus arasındaki yeni arayüz bağlantısını sağlamak yeterli olacaktır.

Dikey entegrasyon ise Enterprise Service Bus’a göre daha hızlıdır ve de yalnızca gerekli olan sunucular ile entegrasyonu kapsadığından dolayı kısa vadede daha ekonomik bir entegrasyon çeşitidir. Fakat yeni bir alt sistem ya da mevcut olan alt sistemdeki geliştirme ihtiyaçları durumunda çok yüksek maliyet ve entegrasyon eforu gerektirmekte olan bir entegrasyon türüdür.

Yıldız Entegrasyon ya da diğer bir adı ile Spaghetti Entegrasyon ise her sistemin diğer alt sistemler ile entegrasyonunun yapılması şeklinde olan bir entegrasyon türüdür. Bu tür entegrasyonlarda yeni alt sistemlerin eklenmesi çok maliyetli olur. Benzer işlevselliğin sık sık kullanılmasını gerektirmekte olan alt sistemleri bulunan sistemlerde yıldız entegrasyon yapılması tercih edilebilir.

ERY Bilişim müşterilerine tüm bu alanlarda uzman bir ekiple hizmet vermektedir.

Sistem Entegrasyon Ekibi

Bizi Takip Edin

tr_TRTR