Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 Satıcı

Adı: ERY BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Ahi Evran OSB. Mahallesi ASO Teknopark Erkunt Caddesi No: 3 K: 2 D: 64 Sincan/Ankara
Telefonu: +90 312 267 5 379
E-Posta: info@erybilisim.com
Vergi Dairesi: Sincan
Vergi Numarası: 3760150792

1.2 Alıcı

Adı-Soyadı:
Adresi:
Telefonu:
E-Posta:
T.C. Kimlik Numarası:

MADDE 2 – KONU

2.1 Satıcı, aşağıda belirtilen ürünlerin mesafeli satışı suretiyle, Alıcı’ya satışını yapmayı taahhüt eder.
2.2 Sözleşmenin konusu ürünlerin adı, miktarı, markası, modeli, rengi, satış bedeli gibi temel unsurlarını içeren “Sipariş Formu”nu içermektedir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

3.1 Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yapılmaktadır.
3.2 Bu sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ürünlerden herhangi birini seçmesi ve Satıcı’nın bu ürünleri sipariş etme talebinin alınması sonucunda, Satıcı tarafından düzenlenen “Sipariş Formu”nun Alıcı tarafından onaylanması ile kabul edilmiş olur.
3.3 Sözleşme konusu ürün, taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen sipariş ve ödeme işlemleri sonucunda, Alıcı’nın belirttiği adrese teslim edilecektir.

MADDE 4 – FİYAT

4.1 Sözleşme konusu ürünün satış bedeli, “Sipariş Formu” üzerinde belirtilen fiyat üzerinden belirlenir.
4.2 Satıcı, sözleşme konusu ürünün fiyatını değiştirebilir. Ancak, sipariş tarihi itibarıyla geçerli olan fiyat üzerinden sipariş işlemleri gerçekleştirilir.
4.3 Satıcı tarafından belirlenen fiyat
4.3 Satıcı tarafından belirlenen fiyat, KDV dahil olmak üzere belirtilir. Ancak, sözleşme konusu ürünlerin teslimatı sırasında, vergi ve benzeri yükümlülükler nedeniyle oluşabilecek her türlü ek yükümlülük Alıcı’ya aittir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ

5.1 Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin satış bedelini, Satıcı’nın belirlediği ödeme seçeneklerinden birini kullanarak ödemeyi taahhüt eder.
5.2 Alıcı, satış bedelini, “Sipariş Formu” üzerinde belirtilen tutarın tamamını veya taksitlendirme seçeneği varsa taksitlendirme seçenekleri doğrultusunda ödeyecektir.
5.3 Alıcı’nın, ödeme işlemi sırasında kredi kartı bilgilerini kullanması halinde, kredi kartı bilgileri, güvenli ödeme işlemlerini sağlamak amacıyla şifrelenmiş ve ödeme sağlayıcısı tarafından saklanmıştır.

MADDE 6 – TESLİMAT

6.1 Sözleşme konusu ürün, Satıcı tarafından belirtilen teslimat süresi içerisinde, Alıcı’nın belirttiği adrese teslim edilecektir.
6.2 Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin teslimatını, Satıcı tarafından belirtilen kargo şirketi veya taşıyıcı kuruluş aracılığıyla yapılmasını kabul eder.
6.3 Teslimat sırasında, ürünün hasarlı veya eksik olduğu tespit edilirse, Alıcı teslimatı kabul etmeyecektir ve kargo şirketi veya taşıyıcı kuruluşa tutanak tutturarak durumu Satıcı’ya bildirecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı, ürünlerin teslimatından itibaren 14 gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
7.2 Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı, ürün bedelini, Alıcı’nın ödeme yaptığı şekilde, bedelin iade edileceği hesap veya kredi kartı bilgilerine 14 gün içerisinde iade edecektir.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8.1 Bu sözleşme, tarafların imzalaması veya Alıcı’nın “Sipariş Formu”nun onaylanması ile yürürlüğe girer.
8.2 Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1 Taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde, öncelikle tarafların birlikte anlaşarak sorunu çözmeleri amaçlanacaktır.
9.2 Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili olan mahkemeler ve icra daireleri ile Tüketici Hakem Heyeti, ihtilafların çözümüne yetkilidir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK VE İMZALAR

10.1 Bu sözleşme, iki nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır ve yürürlüğe girer.
10.2 Satıcı, işbu sözleşmenin bir kopyasını elektronik ortamda kaydedebilir ve herhangi bir zamanda bu kopyayı alıcıya gönderebilir.
10.3 Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasında herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği durumlarda yazılı olarak mutabakata varacaklardır.
10.4 Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek herhangi bir ihtilafın çözümünde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyacaklarını kabul ederler.
10.5 Tarafların sözleşmeye ilişkin her türlü bildirimi, aşağıda belirtilen adreslere yazılı olarak yapılacaktır:

Satıcı Adresi: Ahi Evran OSB. Mahallesi ASO Teknopark Erkunt Caddesi No: 3 K: 2 D: 64 Sincan/Ankara
Telefon: +90 312 267 5 379
E-Posta: info@erybilisim.com

Alıcı Adresi:
Telefon:
E-Posta:

İşbu sözleşmenin kabul ve taahhüdüne ilişkin olarak tarafların imza attığı nüshaların her biri ayrı ayrı ve eşit hukuki geçerlilikte olup, her birinin birer örneği bulunmaktadır.

tr_TRTR