DANIŞMANLIK

Danışmanlık hizmetleri son dönemde Türkiye’de büyük bir artış göstermektedir. Kurumlar ve işletmeler markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye dek pek çok konuda alanlarında uzman olan danışman firmalardan hizmet almak sureti ile problemlerini çözüme kavuşturma ve de ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedirler. Sektör her geçen gün yeni alanları da içine alma sureti ile danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmekte ve de artmakta olan talepleri de yeni danışmanlar yetiştirmeye çalışma sureti ile karşılamaya çalışmaktadır. Fakat danışmanlığın tam anlamı ile bir meslek olarak kabul edilmiyor olması ve de danışmanlara herhangi bir belge ya da izin verilmiyor olması pek çok kişinin danışman haline gelmesine sebep olmaktadır. Emekli ve alanında uzman olan bireyler, çalıştığı yerden şu ya da bu sebeple ayrılmış bulunanlar, halihazırda çalışıyor iken bilgi ve de becerilerine uygun olan konularda danışmanlık hizmeti vermeyi arzu etmekte olan kişiler gibi pek çok kişinin kendilerini danışman şeklinde adlandırması ve bu alanda da belli konularda çalışmalar yapıyor olması günümüzde sıkça rastlanmakta olan bir durum halini almıştır. Bilhassa başarısız olan uygulamaların sayısının artması ise hizmet almakta olan kurumların danışmanlara olan güvenlerini sarsmış, somut fayda üretemiyor olan bilgi ise değersiz kılınmış durumdadır.

Özel bir alanda uzmanlaşmış olan birey ya da bireylerin sahip oldukları bilgi ve de becerileri belirli bir zaman zarfı içerisinde hizmet vermekte oldukları kuruma tanımlanmış olan iş tarifine uygun bir biçimde aktarması işine danışmanlık adı verilmektedir. Burada önemli olan husus danışman olarak çalışmakta olan bireylerin iş tarifinde belirtilmiş olan alanda tecrübeli ve de uzman bireyler olmalarıdır.

ERY Bilişim müşterilerine her biri konularında uzman ve tecrübeli bir ekiple danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Danışmanlık

Bizi Takip Edin

tr_TRTR